Uslišanja i zahvale

ZAHVALNICE ZA PRIMLJENE MILOSTI

PO ZAGOVORU

ČASNOGA SLUGE BOŽJEGA PETRA BARBARIĆA

U ovom direktoriju započinjemo objavljivati zahvalnice koje su pristigle u Vice-Postulaturu č. sl. Božjega Petra Barbarića posljednjih godina. S vremenom ćemo objavljivati i ostale koje su već objavljivane u tiskanim izdanjima o Petru, bilo u njegovim biografijama ili u njegovu Biltenu dok je izlazio.