Zahvalnice

ZAHVALNICE SL. B. PETRU BARBARIĆU

ostavljene na komadima papira

na njegovu grobu u Travniku 2013. g.

Sl. Božji Petre, velika ti hvala što mi štitiš sina Asima, kćerku Adelu, mene i muža. – N. N.

Petre, hvala za tvoj zagovor za moju kćerku koja je sada puno bolji učenik nego prije. Hvala i za mir u obitelji. – Kata K.

Dragi Petre Barbariću, hvala ti što si postojao i što imam priliku doći te moliti za zagovor kod našega Gospodina da usliši moje prošnje i ozdravi mi sina od njegove bolesti. - N.

Petre, hvala ti! – V. Đ.

Sl. B. Petre, zahvaljujem za sve što si mi zagovorom kod Boga posredovao. - N.N.

Hvala ti, Petre, na svemu što si učinio za moju obitelj. Pomozi mojim sinovima na fakultetu kao što si i do sada pomogao. – Mara T.

Hvala ti, Petre, za moje ozdravljenje. – Ivan B.

Hvala ti, Petre, za primljene milosti. – P. T.

Hvala Bogu i sluzi Božjem Petru Barbariću. Nikad moje molbe nisu bile odbijene. – N. N.

Hvala ti, Petre, za kćerku Mariju kojoj si pomogao u školi. – Kata K.

Dragi Petre, hvala ti za sve tvoje pomoći, i za moga Ivu. Molim te za našega Ž. Ja ću učiniti sve da pomognem onima kojima ja mogu pomoći. – N. N.

Dragi Petre, volim te najviše na svijetu i zahvaljujem ti što sam ozdravio po tvome zagovoru. – Andrija J.