2013.

Uslišane tri nakane za koje je molila devetnicu

Nisam osoba koja se voli javno eksponirati, zato ću samo kratko navesti milosti što sam ih zadobila po zagovoru sluge Božjega Petra Barbarića. Dugo sam se molila Bogu za određene milosti za moju djecu i drugu braću. Nikad nisam gubila nadu i vjeru u Boga, premda sam dugo, dugo molila, a onda sam u Glasniku Srca Isusova i Marijina vidjela molitvu za zagovor sluge Božjega Petra Barbarića. Svjedočim da su nakane (do sada tri) za koje sam molila devetnicu po zagovoru sl. B. Petra Barbarića bile uslišane. Ako je moguće neka i ovo moje svjedočanstvo pridonese proglašenju blaženim i svetim Petra Barbarića, a svima nama neka pomognu njegovi zagovori kod Gospodina!

    18. 9. 2013.                                                                                                          Zahvalna mama

Kćerke se pomirile

Molila sam se sl. B. Petru Barbariću za pomirenje mojih kćeri; bile su u svađi zbog teške ljubomore bez razloga! Molila sam i uslišanje je lijepo došlo. Pomirile su se i svaka ljutnja je prestala. Zahvaljujem sl. B. Petru. Treba samo iskreno moliti.

      19. 11. 2013.                                                                                                      Majka