1987.

S Petrom na medicinski fakultet

(Objavljeno u: MI – list mladih,  rujan-listopad 1995.)

                Petar Barbarić je već 50-ak godina prisutan u našoj obitelji. Njegovu veliku uokvirenu sliku dobila je moja majka kao vjenčani dar. No moram priznati, u svim sam se životnim potrebama više obraćala za pomoć drugim Božjim ugodnicima. Listajući zadnji broj Biltena Petra Barbarića osjetila sam poticaj da njemu preporučim brigu oko upisa moje nećakinje na Medicinski fakultet. Savjetovala sam i njoj da se njemu preporuči. Njezino marljivo učenje pratili smo dnevnom molitvom Petru za pomoć. I ona nije izostala. Nećakinja je, čvrsto vjerujem, po njegovu zagovoru položila ispit i upisala se na fakultet.

                Zahvaljujući mu se na uslišanoj molbi stavljam pod njegovu moćnu zaštitu cijeli njen studij i budući profesorski rad.

Zagreb, 5. kolovoza 1987.                                                                        Dr. Ana-Marija Laboš